: 1905-2243

Vol 12 No 25 (2018): ๋January-April

Published: 2018-04-27

Aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui

ภมลพร ศรีสถานนท์, สหรัถ ่วหดวหดห

1-10

View All Issues

วารสารรัชต์ภาคย์เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ โดยผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจการจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่

  1. บทความวิจัย (research article)
  2. บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article)
  3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review)